Πρόγραμμα

Δευτέρα

 • Hapkido

  -

 • Taekwondo Μικροί (kids) 4-5 Ετών

  -

 • Taekwondo Μικροί Αρχάριοι

  -

 • Taekwondo Μικτό 1

  -

 • Hapkido

  -

 • Taekwondo Μεγάλοι

  -

 • Hapkido

  -

Τρίτη

 • Hapkido Παιδικό Τμήμα

  -

 • Taekwondo Μικτό 2

  -

 • Hapkido

  -

 • Taekwondo Μικροί Προχωρημένοι

  -

 • Taekwondo Αγωνιστική Ομάδα

  -

Τετάρτη

 • Hapkido

  -

 • Taekwondo Μικροί (kids) 4-5 Ετών

  -

 • Taekwondo Μικροί Αρχάριοι

  -

 • Taekwondo Μικτό 1

  -

 • Hapkido

  -

 • Taekwondo Μεγάλοι

  -

 • Hapkido

  -

Πέμπτη

 • Hapkido Παιδικό Τμήμα

  -

 • Taekwondo Μικτό 2

  -

 • Hapkido

  -

 • Taekwondo Μικροί Προχωρημένοι

  -

 • Taekwondo Αγωνιστική Ομάδα

  -

Παρασκευή

 • Hapkido

  -

 • Taekwondo Μικροί (kids) 4-5 Ετών

  -

 • Taekwondo Μικροί Αρχάριοι

  -

 • Taekwondo Μικτό 1

  -

 • Taekwondo Μικτό 2

  -

 • Taekwondo Μικροί Προχωρημένοι

  -

 • Taekwondo Μεγάλοι

  -

 • Hapkido

  -

Σάββατο